Stjärnbilderna Hanni B. och Andrei P. (Norra stjärnhimlen)

Sjtärnbilden Hanni B. är lätt att se om
man utgår från baslinjen.

Stjärnbilden Andrei P. ligger i ett ovanligt energirikt kluster av supernovor. Kosmologiskt betraktar man båda dessa sjtärnbilder närmast som praktiska tillämpningar av strängteorin.
Till programsidan