Den fantastiske violinisten i gruppen Pillow, Bjarke Falgren